Hierdie week se boodskap

estelik toegewy

Teks: Handelinge 16: 16-34

Boodskap: 

Die vorige twee jaar het ons allerlei uitdagings gehad, maar die voordeel was dat meeste van ons se programme rustiger was. Hierdie jaar is ons programme egter ewe skielik weer baie vol. Oral het dinge weer terug gekeer na hoe dit was. Dit is weer ‘n uitdaging vir baie mense om te probeer balans handhaaf tussen werk, skool, sport en ander verantwoordelikhede.

Ongelukkig is ons geneig om ons geestelike toegewydheid te begin afskeep wanneer ons programme baie vol raak. Dis baie keer die eerste area van my lewe  waaraan ek minder tyd begin spandeer wanneer my program baie vol is en ek sukkel om by alles uit te kom. Maar dis nie hoe dit behoort te wees in ons lewens nie.

In die bekende verhaal van Paulus en Silas in die tronk, sien ons dat hulle toegewyd bly ongeag hulle omstandighede. Hulle laat nie toe dat hulle omstandighede hulle geestelike lewe en toegewydheid bepaal nie. Nee, hulle geestelike toegewydheid bepaal hoe hulle op hulle omstandighede reageer en optree. Dit kan net gebeur omdat hulle erns gemaak het om elke dag tyd in God se teenwoordigheid te spandeer.

Hoe minder tyd ons met God spandeer, hoe meer sukkel ons om ons omstandighede te kan hanteer. ‘n Bose kringloop kan dan onstaan want hoe meer ons sukkel, hoe meer kom ons in die versoeking om minder tyd met God te spandeer om by al die ander goed in ons lewens uit te kom.

Omrede Paulus en Silas nie toe laat dat hulle omstandighede hulle geestelike lewe bepaal nie, kan God hulle as instrumente in Sy hand gebruik. Ja, God kan jou uitdagende omstandighede ook gebruik tot eer van Sy Koningkryk as jy ook, soos Paulus en Silas, nie toelaat dat jou Omstandighede jou verhouding met God bepaal nie.

GEBED:

Here, help my dat my besige program en uitdagende omstandighede nie my geestelike toegewydheid bepaal nie, maar dat my geestelike lewe en toegewydheid my hantering van my besige program en omstandighede bepaal.

Verdere nadenke:

  1. Wat alles maak dat jy/julle soms sukkel om Geestelik toegewyd te leef?

 

  1. Lees Openbaring 2:1-7 oor die boodskap aan Efese.

    Wat het hierdie gemeente alles reg gedoen?

    Wat dink julle het gebeur dat hulle liefde verflou het?

    Op watter maniere kan ons vandag in dieselfde slaggat/e trap?

 

  1. Wat beteken dit om Geestelik toegewyd te leef? Hoe lyk so lewe?

     Hoe help Markus 12:28-34 ons in hierdie verband?

 

  1. Wat kan jy/julle doen om mekaar te help om nie te verslap in julle geestelike toewyding nie?

 

 

Volledige videoboodskap:  https://www.youtube.com/watch?v=M7he7CdlqI4

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is: 

 

Homer Neethling 
Elsie Van Der Merwe
Frank Ehmke 
Japie Olivier

Johvan De Lange

Bid asb ook vir lidmate wat siek is. 

Program vir die week

Mag elkeen God se Liefde elke dag ervaar. 

Vriendelike groete,

Jean, Louis en Gerrit