Hierdie week se boodskap

ema: Ware Gehoorsaamheid vra opofferings 

Teks: Genesis 22:1-8 en Lukas 22:39-46

Ons almal word van kleins-af geleer dat daar van ons verwag word om gehoorsaam te wees. Ons leer ook vining dat daar bepaalde negatiewe gevolge is wanneer ons ongehoorsaam is. Gehoorsaamheid is iets wat deel is van enige geordende samelewing. Van elke mens word daar verwag om gehoorsaam te wees aan verskillende samelewings reels en regulasies.

Die heel belangrikste is natuurlik dat ons sal leer om meer en meer aan God gehoorsaam te wees. Ons antwoord gewoonlik vining dat ons aan God gehoorsaam is, maar strewe ons werklik daarna om volkome aan God gehoorsaam te wees? Ongelukkig is ons geneig om te kies wanneer en in watter mate ons aan God gehoorsaam gaan wees. 

Wanneer gehoorsaamheid nie baie van my vra nie, as dit inpas by my idees en planne, is dit maklik om gehoorsaam te wees. Gehoorsaamheid raak egter moeiliker wanneer dit iets van my begin vra. Wanneer ek opofferings moet maak en uit my gemaksone moet beweeg om te kan gehoorsaam wees aan God. Die moeilikste gehoorsaamheid is seker wanneer dit beteken dat ek my eie drome en planne eenkant toe gaan moet skuif sodat God die belangrikste in my lewe is. Veral nog as God op daardie tydstip nie vir my sin maak nie.

Abraham en Jesus stel vir ons pragtige voorbeelde van ware gehoorsaamheid aan God. Abraham het vir ongeveer 25 jaar moes wag voordat Isak gebore is. Al Abraham se toekomsplanne en drome rus op Isak. Tog is hy bereid om Isak te gaan offer wanneer God dit van hom vra. God het op die moment seker glad nie sin gemaak vir Abraham nie, tog bly hy gehoorsaam en slaag die toets van gehoorsaamheid.

Jesus moet die moeilikste denkbaar deurmaak deur die hele wêreld se sonde op Hom te neem. Tog bid Hy dat die Vader se wil sal geskied al is dit uitdagend vir Hom om aan die Vader se wil gehoorsaam te bly.

Jesus het dit vir ons moontlik gemaak om in gehoorsaamheid aan God te kan leef.

“Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur Sy wonde is julle genees.” 1 Petrus 2:24

Kom ons elkeen kies opnuut om te strewe daarna om meer en meer aan God gehoorsaam te wees. Kom ons kies om dieselfde gesindheid as Jesus te hê.

“Laat nogtans nie my wil nie maar U wil geskied.” Lukas 22:42b

Gebed:

Dankie Jesus dat U dit vir my moontlik kom maak het om in gehoorsaamheid aan die Vader te leef. Heilige Gees help my om te groei in my gehoorsaamheid aan die Vader. Amen

Vir volledige videoboodskap, klik hier

Knie-aksie

Bid asb vir lidmate wat ongesteld is, herstel na operasies of tans in die hospitaal is:Noline Els

Heleen Boshoff
Liza Kruger (Anna-Marie Ootshuizen se skoonsuster)
Annalene (dogter van Jakes en Santjie Labuschagne)
Paul Von Bosch (Elna Williams se pa) 
 

Daar is steeds lidmate wat tuis herstel of wat tans Covid het. Bid ook asb vir hierdie lidmate en ook vir die wat familie het wat tans Covid het. 

 

Program vir die week

Bekendstelling van ds. Gerrit en Rinda Vosloo en hul twee kinders

 

Ds. Gerrit  en Rinda Vosloo en hul twee dogters, Ruah en Femke, is tans 3 jaar en 3 maande leraarspaar by Suid-gemeente. Hy was vroeër ook leraar van NG Tarkastad in die Oos-Kaap en daarna vir ses jaar in die NG Kerk Ermelo.

Ds. Gerrit het in Eloff grootgeword en Rinda in Vryburg. Ruah is tans in graad 2 by Laerskool Bergland en Femke in graad RR by Bennie Boekwurm Kleuterskool.

Ds. Gerrit was op skool baie sportief en ontvang provinsiale klere in stoei. Na skool is hy na die Leërgimnasium in Heidelberg vir weermagopleiding waarna hy teologie by die Universiteit van Pretoria gaan studeer het. Hy behaal na sy studies ook ‘n meestersgraad in teologie. Hy het al van kleintyd af geweet dat hy eendag in diens van die Here gaan staan wat telkemale bevestig is deur verskeie gebeurtenisse en geloofservarings wat sy geloofsreis gevorm het. Rinda het by die Noordwes-Universiteit van Potchefstroom studeer en is as die top-onderwysstudent in haar finale jaar aangewys. Rinda spesialiseer in Biologie en Engels en is ‘n besonder passievolle onderwyseres. Op skool was Rinda ‘n SA-atleet en het ook provinsiale kleure in hokkie ontvang. Rinda is tans ‘n onderwyseres by Lowveld High waar sy Engels Huistaal vir matrieks gee.    

Die Vosloos is baie lief vir die buitelewe en gaan stap graag in die natuur. Rinda is ook baie kunstig. Hulle hou daarvan om as gesin saam kos te maak en iets nuuts te probeer. Die egpaar probeer hul liefde vir lees ook by hul kinders kweek. Ruah en Femke is albei leergierig en is lief vir alles in God se skepping. Ruah hou baie van geskiedenis. Sy hou ook daarvan om allerhande eksperimente te doen en om dooie insekte onder haar mikroskoop te bestudeer. Femke hou van musiek, dans en popspeel soos dit enige goeie 5-jarige dogtertjie betaam.

Hulle geloofs- en gesinslewe is vir hulle die belangrikste slypsteen, dryfkrag en passie in alles wat hulle doen en is. Hulle het vasgestelde, ononderhandelbare geloofsgewoontes soos saam Bybellees, saam bid, kerk toe gaan, uitreik om ander mense te help, saam aan tafel eet.

Liefde vir God en liefde vir ander, dit is wie hulle is, wat hulle doen en hoe hulle grootgeword het … hulle loop die ekstra myl en help graag mense. Beide se ouers leef nog. Hulle leef self volgens hierdie beginsel en stel steeds vir hulle ‘n goeie voorbeeld net soos ds. Gerrit-hulle ook vir hul eie dogters. Hulle leer dus ook hul kinders om altyd bereidwillig en diensbaar te wees, by die huis, by die skool, by die kerk, trouens enige plek in God se koninkryk.

Ds. Gerrit word in 2014 deel van en is tans voorsitter van die klein gemeentes en kleinerwordende gemeentes se projekspan. Hy is ook vanaf 2015 deel van die sinode se Jeug en die Algemene Sinode se Geloofsvorming-taakspan en vanaf 2016 van die Oostelike Sinode se Sinodale Diensraad. Dit alles speel ‘n groot rol in die vorming van wie hy as predikant is. Dit vereis ook van hom om op hoogte te bly met al die nuutste navorsing en tendense in die kerk in Suid-Afrika en ook regoor die wêreld. Die kerk is sy passie en dit is sy roeping om oud en jonk te begelei, toe te rus en te bemoedig dat hulle hul geloof en gawes so moet uitleef dat almal saam kan funksioneer as die liggaam van Christus.

Joshua 24:15 is hulle gesin se getuienis.

 

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit