Hierdie week se boodskap

Tema: God is die Bron van krag 

Wat is die bron van jou krag? Of dalk beter gevra wie is die bron van jou krag? Kyk jy na mense, finansies, onderrig of selfs na jouself? Hierdie is belangrike vrae, want dit bepaal jou lewe elke dag. Hoe jy gaan leef. Wat jy gaan doen. Hoekom jy dit gaan doen. Vir wie gaan jy dit doen?

Regdeur die Bybel leer ons dat daar is geen ander bron van krag soos God nie. Onthou hoe die Israeliete gesing het in Eksodus 15:2 – “Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my redding gekom. Hy is my God, Hom roem ek, die God van my voorvaders, Hom prys ek.

Of wat van Dawid se oorwinningslied in Psalm 18: “Ek het U baie lief, Here, my Sterkte. 3Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting… God omgord my met krag; Hy maak my pad voorspoedig.” – Ps. 18:2-3, 33. En dan later in sy lewe bevestig Dawid dit weer, wanneer hy skryf: “Toe ek na U geroep het, het U my gebed verhoor en my nuwe krag gegee.” – Psalm 138:3

Ook die profeet Jesaja bevestig dat God is die bron van krag, daarom is Hy ook ons bron van krag. “Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie. Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.” – Jes. 40:28-31

Kyk ons na die Nuwe Testament toe, dan kry ons weereens klomp teksgedeeltes wat vir ons bevestig dat God is ons bron van krag, meer as dit hierdie teksgedeeltes wys ons ook hoe ons ingeprop kan wees by God as die bron van krag en hoe ons vanuit en deur die krag kan lewe.

Dit is lewensbelangrik dat ons verbind moet wees aan God. Ons krag vloei van God af, soos ons verbind bly aan Hom.

‘n Betekenisvolle en persoonlike verhouding met God gee vir ons ‘n innerlike energie en krag wat ons onderhou. Om geestelike gewoontes en praktyke daagliks uit te leef, soos bid, Bybel lees en bewus wees van God se teenwoordigheid kan ons help om in te tap in daardie spesiale krag wat net God vir ons kan voorsien.

In Ef. 1:19-20, sê Paulus: “… en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het…” Daardie selfde krag wat Jesus uit die dood laat opstaan het, daardie selfde krag is beskikbaar vir elkeen wat in Jesus glo. Paulus noem ook dat ons kan hierdie magtige krag van God ontvang, omdat die Heilige Gees in ons leef omdat ons in Jesus glo. Dit is nie jou krag nie, maar God se krag wat gemanifesteer word in jou en deur jou werk (Ef. 3:20).

Die belangrike ding wat Paulus op klem lê is die krag om die liefde van Christus te ken en na te volg. Jy kan nooit God se liefde opgebruik nie. Ons is kan nooit ten heeltemal vol gemaak word met God se liefde nie, want ons lek. Daar is ‘n kortsluiting wat plaas vind deur die wêreld, die duiwel en ons menslike natuur. Daarom moet ons elke dag weer ingeprop word tot die oorspronklike bron van krag. As ek en jy in hierdie nuwe jaar die magtige dinge wil bereik wat ons benodig om dag vir dag te leef, dan moet God die bron van ons krag wees. Moet nie na mense, finansies, onderrig, besitting en na jouself kyk vir jou krag nie. Kyk na die Here alleen. Daar is geen stabiele fondasie anders as die lewende God nie.

GebedHere, ons wil daagliks ingeprop wees by U, sodat ons gevul kan word met U krag. Ons kan nie uit ons eie krag en insig leef soos wat U dit van ons vra nie. Vul ons met U Gees, dat ons kragdadig in U koninkryk kan wees. Amen.

Vir volledige videoboodskap, klik hier

 Knie-aksie

 Bid asb vir die volgende lidmate:

 Helga Eberwein wat ‘n hartomleiding ondergaan het.

Gudrun Botha

Annelene (dogter van Jakes en Santjie Labuschagne)

 

Daar is steeds lidmate wat tuis herstel of wat tans Covid het. Bid ook asb vir hierdie lidmate en ook vir die wat familie het wat tans Covid het.

 

Program vir die week

Bekendstelling van dr. Jean en Weila-Marie Strydom en hul vier kinders

Dr. Jean Strydom is vanjaar reeds 18 jaar leraar in NG Nelspruit Suid. Hy en Weila-Marie het vier kinders. Hy voltooi sy PhD in 2001 (UP) en Weila-Marie verwerf haar graad in Optometrie (RAU). Sy het haar belang in verskeie praktyke verkoop en is tans voltyds by die huis en altyd aan die gang in hierdie besige huishouding.

Hul jongste, Anke (gr. 3), die Drama-Queen, is mal oor drama, sing en dans. Zander (gr. 6) is die slimkop en is versot op die Liverpool-sokkerspan. Hy wil graag eendag ‘n geoktrooieerde rekenmeester word. Marko (gr. 12) is die Prince Charming in die huis wat eendag in die versekeringsbedryf wil ingaan waarvan hy beslis ‘n sukses sal maak. Maryke, die kunstige oudste en baie lief vir kinders, is tans ‘n tweede jaar Grondslagfase Onderwysstudent by Tukkies. Voeg daarby nog twee honde en een kokketiel: ‘n resep vir ‘n besige huis dus.

Dr. Jean het ‘n pastorale hart en help graag waar hy kan. Hy was ook destyds ‘n skoolterapeut by verskeie hoërskole. Sy passie is om mense toe te rus. Hy lees graag en maak ook houtmeubels terwyl Weila-Marie baie lief is vir kosmaak, koekbak en naaldwerk. Hulle twee droom daarvan om na aftrede die wêreld plat te reis. Die gesin kampeer graag.

Daar was in dr. Jean en Weila-Marie se persoonlike lewens moeilike en hartseer tye, maar dit het hul verhouding met die Here verdiep. Dis juis daar waar beide gesien en ervaar het hoe getrou hul Herder eintlik is.

Dr. Jean het reeds op skool Hom as sy Verlosser aangeneem. Die Here het deur die jare ‘n baie besondere pad met hom gestap; daar was baie ervaringe met die Heilige Gees en visioene wat hom verryk het. Hartseer en genade het vormend op hom ingewerk. Hy vertrou Fil. 1:6 wat sê dat God die goeie werk in hom begin het en daarmee sal volhou tot die dag wat Hy hom kom haal.

 

Johan Grobler is as kerkraadslid vir kleingroepe bevestig.

Johan is reeds vir die afgelope 25 jaar ‘n lidmaat van Nelspruit-Suid. Hy was voorheen verkies as kerksraadlid (diaken) toe daar nog huis besoek afgelê is en maand bydraes gevorder is – so hy is oud, hy is baie oud!

Johan is getroud met Freda wat ook aktief by die jeugbediening betrokke is en is geseënd met drie seuns.

So waarom het hy die beroeping as kerksraadlid vir selgroepe / kleingroepe aanvaar?

“Selgroep is in die eerste plek vir my ‘n vorm van kerkwees. Niemand kan op hul eie funksioneer nie – ons het verhoudings nodig.My wens is dat elke lidmaat, die selgroep as uitgangspunt vir evangelisasie gebruik.” 

 

Hennie Van Zyl is as kerkraadslid vir gemeentebediening verkies

Hennie is gebore en het groot geword in die Hoeveld.Hy het in Witbank sy skoolloopbaan afgesluit aan die Hoërskool Generaal Hertzog. Na sy 2jaar verpligte diensplig in Kimberley, begin hy as ‘n teller in Volkskas Pretoria.Dit is ook hier waar hy sy toekomstige vrou, Louise ontmoet.

Uit die huwelik is 2 kinders gebore, Francois en Jolanke. Na meer as 20 jaar in Pretoria, verhuis die Van Zyl’s na Nelspruit. Vir die afgelope 8 jaar is hulle ingeburgerde Laevelders. Die Laeveld was goed vir hulle en het die gesin gegroei met die toevoeging van hulle skoondogter, Suanne. Hennie is ook die trotse oupa van ‘n rooikop kleinseun, Damian en binnekort ook die oupa van ‘n kliendogter, Frane.

Julle sal Hennie bykans elke Sondag sien by Koffie@Suid.

Kom maak gerus kennis.

 

 

 

Beste wense vir die res van die week!

Vriendelike groete,
Jean, Louis en Gerrit