Hierdie week se Boodskap

Tema: Liefde is…

Teks: 1 Kor 13:7

Boodskap:

Vir my is een van die mooiste voorbeelde van liefde te vind binne die animasie film, “Finding Nemo”. Nemo raak verlore en sy pa trotseer alle gevare en deurkruis oseane op soek na sy seun. Sy liefde vir sy seun dryf hom.

Tog is die beste voorbeelde, die volmaakte voorbeeld die liefde wat God aan ons bewys het deur Jesus na hierdie wêreld te stuur. Hierdie liefde was nie net emosionele liefde nie, maar liefde wat met die daad bewys is. Binne die Christelike lewe is daar niks wat belangriker is as die liefde nie, want sonder liefde is ons niks. Sonder liefde is ons eintlik sonder God, want God is liefde. Jou dade moet ingebed wees binne die liefde volgens Paulus. Jou liefde vir ander moet iets van jou verhouding met God vertel. Mense moet vanuit jou liefde kan sien dat jy ‘n kind van God is. God se liefde vir jou is die liefde binne die gelykenis van die verlore seun. Onvoorwaardelike liefde ten spyte van jou foute. Hy neem jou keer op keer weer terug. God vra dat jy sal toelaat dat Hy deur jou werk ten einde ander te kan liefhê soos Hy hulle liefhet.

Gaan luister gerus na Sondag se preek op youtube: https://youtu.be/nydaE3j0DvA om die verhaal te hoor van Arthur en Skinner.

Gebed: Here help my om ander lief te hê soos wat U my lief het. Amen

 

Daniël Konferensie 2019

NG Nelspruit Suid

 

 

Wat is ‘n Daniël Konferensie?
 
 • Konferensie waar MANS die geleentheid kry om oor MAN-dinge te gesels
 • Konferensie waar MANS bemagtig word vir hulle rol as pa en hoof van die huis
Waaroor gaan ons gesels?
 
 • Verhouding tussen pa en seun
 • Jou geloofslewe
 • Jou rol as man in die huwelik
 • Jou rol as pa
 • Vergifnis
 • Vryspraak
 • Dinge waarmee manne sukkel, onder andere:
  • Humeur
  • Teleurstellings
Ons verwag van ons mans om:
 
 • Die priester van die huis te wees.
 • ‘n Rolmodel te wees vir ons en ons kinders.
 • Ons te beskerm.
 • Ons te lei en raad te gee.
 • Om finansieel te voorsien.
 
Hulle reaksie:
HOE MOET EK DIT REGKRY??
 
Die druk neem toe en die ondersteuning word al hoe minder. By die Daniël Konferensie word jy bemagtig – jy kry die “tools” om aan al hierdie vereistes te voldoen.
 
Jy kry die geleentheid:
 
 • Om met ander mans te gesels wat dieselfde “probleme” ondervind.
 • Om met al jou “probleme” na God toe te gaan en dit voor sy voete neer te lê.
 • Om met nuwe krag en ywer terug te gaan huis toe om ook daar ‘n verskil te maak.
 • Om jou rol as man en pa te vervul.
Wat behels ‘n Daniël Konferensie?
 
Sessies word gehou:
 
 • Vrydagaand: 18:00 – 21:00
 • Saterdagoggend: 08:00 – 15:00
 • Lofprysing
 • Aanbidding
 • Besprekings
 • Tyd vir gebed
Wie is die sprekers?
 
Braam Grobbelaar van Moreletapark. Hy het al meer as 26 000 mans by Daniël konferensies toegespreek.
 
Ander sprekers: Johan Claassen & Piet Albertyn
 
Net weer…
Datum: 12 -14 April 2019
Tyd: Vrydag 18:00; Saterdag 08:00
Plek: NG Nelspruit-Suid – 93 Ehmke Str.
Prys: R100 per persoon
 
Bespreek by:
NG Nelspruit-Suid Kerkkantoor
Tel: 013 744 1925
Faks: 013 744 0543
Email: ngnelspruitsuid@telkomsa.net

Jy MAG dit nie misloop nie!

 

 

 

 

#IMAGINE 2019

21 Jongmense van SUID het die Jeugfees van 29 tot 31 Maart in Bela-Bela bygewoon.