Midweek 10 Augustus 2022

Hierdie week se boodskap   Tema: Dienaars, staan agter in die ry – so ‘wen’ jy! Skriflesing uit Markus 9:33-35; 10:35-45 “Wie van ons is die belangrikste?” Dit is waaroor die onderlinge gesprek van Jesus se dissipels gaan. Kan jy dit glo? Regtig? Hulle loop saam met...

Midweek 03 Augustus 2022

Hierdie week se boodskap Tema: Lewe Boodskap:  Jy moes sekerlik ook al nagedink het oor die lewe. Wat is die sin van lewe? Hoe kan ek voluit lewe? Dalk het jy al nagedink oor wat is ware lewe. In Afrikaans het ons eintlik net een woord en dit is “Lewe”, maar in die...

Midweek 27 Julie 2022

Hierdie week se boodskap estelik toegewy Teks: Handelinge 16: 16-34 Boodskap:  Die vorige twee jaar het ons allerlei uitdagings gehad, maar die voordeel was dat meeste van ons se programme rustiger was. Hierdie jaar is ons programme egter ewe skielik weer baie vol....

Midweek 20 Julie 2022

Hierdie week se boodskap Wat het jy om vir God te gee? Teks: Johannes 6: 1-15 Boodskap:  Ons weet nie veel van die seuntjie nie. Ons weet nie wie hy was nie, hoe oud hy was nie of waarvandaan hy presies was nie, maar wat ons wel weet, is dat hy sy middagete vir Jesus...

Midweek 22 Junie 202

Hierdie week se boodskap g van die Gees jou lewenswyse wees.  Teks: Galasiers 5:13-26 Boodskap:  So baie keer hoor ‘n mens dat iemand sal sê dat hulle nou eenmaal iemand is wat nie geduld ontvang het nie. Of dat hulle nou eenmaal iemand is wat onvriendelik is. Baie...