Wie preek?

Nota:  Hierdie preekrooster bied die beplande preekbeurte tot en met 7 Augustus 2018.  Dit mag egter gebeur dat die rooster sonder verdere kennisgewing kan verander weens omstandighede buite ons beheer.  Ons sal nietemin poog om wysigings aan hierdie preekrooster voortdurend by te werk.

 

19 Mei
Dr Jean Strydom

26 Mei
Ds Louis Pienaar

30 Mei (Hemelvaart)
Dr Jean Strydom

2-6 Junie (Pinkster)
Ds. Koos Kriel

9 Junie
Dr Jean Strydom

16 Junie
Dr Jean Strydom

23 Junie
Ds Louis Pienaar

30 Junie
Ds Gerrit Vosloo

7 Julie
Ds Gerrit Vosloo

Volg ons op Facebook

Argief…