Wie preek?

Nota:  Hierdie preekrooster bied die beplande preekbeurte tot en met 26 Januarie 2020.  Dit mag egter gebeur dat die rooster sonder verdere kennisgewing kan verander weens omstandighede buite ons beheer.  Ons sal nietemin poog om wysigings aan hierdie preekrooster voortdurend by te werk.

 

6 Oktober 
Ds Louis Pienaar (Doop)

13 Oktober
Ds Louis Pienaar            

20 Oktober
Dr Jean Strydom

27 Oktober
Dr Jean Strydom

3 November
Ds Louis Pienaar (Doop)

10 November
Dr Jean Strydom

17 November
Ds Gerrit Vosloo (Belydenisaflegging)

24 November
Ds Louis Pienaar (Nagmaal)

1 Desember
Ds Gerrit Vosloo (Doop)

8 Desember
Dr Jean Strydom

15 Desember
Ds Gerrit Vosloo

22 Desember
Dr Jean Strydom

25 Desember
Ds Louis Pienaar Kersdiens

29 Desember
Ds Louis Pienaar 

31 Desember
Ds Louis Pienaar  Oujaarsdiens

5 Januarie
Ds Louis Pienaar 

12 Januarie
Ds Louis Pienaar 

19 Januarie
Ds Gerrit Vosloo (Gesinsdiens)

26 Januarie
Dr Jean Strydom

Volg ons op Facebook

Argief…