Wie preek?

Nota:  Hierdie preekrooster bied die beplande preekbeurte tot en met 29 Maart 2020.  Dit mag egter gebeur dat die rooster sonder verdere kennisgewing kan verander weens omstandighede buite ons beheer.  Ons sal nietemin poog om wysigings aan hierdie preekrooster voortdurend by te werk.

 

2 Feb
Dr Jean Strydom – Doop

9 Feb
Ds Gerrit Vosloo – Biddag vir Onderwys

16 Feb
Ds Louis Pienaar

 23 Feb
Dr Jean Strydom – Nagmaal

1 Mrt
Ds Louis Pienaar – Doop

8 Mrt
Ds Gerrit Vosloo – Gesinsdiens

15 Mrt
Ds Louis Pienaar

22 Mrt
Dr Jean Strydom

29 Mrt
Dr Jean Strydom

Volg ons op Facebook

Argief…