“Om God te verheerlik, mekaar te dien en uit te reik na die wêreld”

Welkom by NG Kerk Nelspruit Suid!

Namens die drie leraars, Dr Jean Strydom, Ds Louis Pienaar en Ds Carel Pienaar wil ons jou welkom heet by ons kerk se virtuele tuiste. Op hierdie bladsy deel ons die belangrikste sake, maar voel asseblief vry om van die keusepaneel bo-aan die bladsy gebruik te maak om meer oor ons gemeente te wete te kom.

Neem vrymoedigheid om met ons in verbinding te tree – ons het ‘n aanlyn kontak-vorm beskikbaar; ons hoor graag van jou. Besoek ook ons Facebook blad ek klik op die “Like” knoppie om op hoogte van gemeentenuus te bly.

Nogmaals welkom!


 

Gedurende hierdie 40-dae reeks, gaan ons fokus op die lyding van Jesus. Die reeks skop Sondag 5 Maart af. Daar is ses ontmoetinge wat, verkieslik, in groepverband gedoen moet word. In groepverband brei ons verhoudinge met ander uit en word ons insigte verryk deur ander se insette.

WAAR KAN JY INSKAKEL?

As jy by ‘n groep wil inskakel en nie weet waar nie, is daar drie moontlikhede:

  • Stig jou eie groep met persone van jou eie keuse
  • Skakel by ‘n bestaande groep of by ‘n gasheerhuis in
  • Op Maandagaand om 18:00 in die lapa is daar ‘n “oop byeenkoms” vir almal.
  • Skakel vir Martie Scholtz by 0814575860 as jy hulp nodig het om by ‘n groep in te skakel of jou eie groep te stig


WAAR KRY JY DIE MATERIAAL?

Die materiaal is eerstens in ‘n DVD-formaat beskikbaar. Alternatiewelik is dit in ‘n boekie formaat beskikbaar.

Indien jy enige vrae het, behoefte het aan saam bid gedurende hierdie reeks, kontak gerus vir ds Carel by 082-857-1988. 

Kortliks: Wie is NG Nelspruit Suid?

Ons is ‘n voorstedelike gemeente, bestaande uit sowat 1,850 lidmate. Omgee vir mekaar en vir ander mense is vir ons belangrik en ons strewe daarna om binne die gemeente en eredienste sodanige atmosfeer te skep.

Ons visie is “Om God te verheerlik, mekaar te dien en uit te reik na die wêreld”. Ons missie is “Om in die naam van Jesus Christus en gedring deur die Heilige Gees ‘n biddende en lewende gemeente te wees wat God verheerlik. Voorts om mekaar te dien, op te bou en toe te rus om dissipels te wees en om die Evangelie te verkondig in Nelspruit en die hele wêreld.”

Met hierdie webblad poog ons om ‘n kommunikasiekanaal te skep om lidmate op hoogte te hou van gebeure in die gemeente. Verder wil ons ook aan lidmate toon hoe en waar hulle betrokke kan wees in die gemeente. Hier is ook heelwat materiaal  beskikbaar om jou toe te rus en te versterk – daarom bied ons Bybelstudiestukke aan wat afgelaai kan word.

Gedagte vir die dag
Beskerm my en red my, laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek. (Ps 25: 20)

Volg ons op Facebook