Kortliks: Gebeure in die gemeente

Preekopnames

Die video’s van preke en boodskappe van bemoediging is na ‘n aparte bladsy geskuif.

OF KLIK HIER OM NA DIE PREEKOPNAMES TE GAAN

 

Skrywe aan NG Suid Gemeente

 

3 Mei 2020

 

 

Goeie dag liewe lidmaat,

Nooit in ons wildste drome het ons gedink dat dit wat tans met ons gebeur, ooit sou gebeur nie. Elkeen van ons voel die effek van hierdie wêreldwye pandemie. Natuurlik hanteer ons dit verskillend. Skielik is daar ‘n klomp dinge wat ons voorheen as vanselfsprekend aanvaar het, wat nie meer so is nie. Om nie op ‘n Sondag as ‘n geloofsfamilie bymekaar te kom nie, was nie binne een van ons leraars se verwysingsraamwerk nie. Maar soos Charles Swindoll sê: “I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% how I react to it. And so it is with you. . . We are in charge of our attitudes.”. Ek stem volkome saam, ”Attitude determines your altitude”. Soos ons in hierdie dae telefonies met verskeie lidmate gesels, kom ons agter dat ons persoonlike ingesteldheid en gesindheid gedurende hierdie uitdagende tyd, van uiterste belang is.

As geloofsfamilie mis jy sekerlik ook die samesyn, die eredienste en heerlike saamkuier na die tyd. Gelukkig leef ons in ‘n tegnologiese era, waarin ons wel op alternatiewe wyses met mekaar kan kommunikeer. As leraars poog ons, om nie ons boodskappe te lank te maak nie, aangesien almal nie eweveel data tot hulle beskikking het nie. Tog probeer ons om wel op ‘n Woensdag ‘n kort bemoedigende boodskap te stuur, asook ons gereelde Sondag erediens boodskap en jeugboodskappe. Ons glo dat jy dit van waarde vind. In hierdie tyd is dit belangrik dat jy as individu, steeds kwaliteit tyd met die Here spandeer. Kyk na jouself, in terme van jou geestelike, fisieke en emosionele gesondheid. Vir al die ouers met kinders wat tans tuis onderrig ontvang, julle is in ons gebede. Sien dit ook as kosbare tyd saam met jou kind. Glo my, jy sal dit ook mis!

Baie dankie aan elkeen wat steeds getrou julle maandelikse bydraes elektronies oorbetaal. Ons bankbesonderhede is op ons webblad beskikbaar. Ons is dankbaar vir elke donasie, wat ingekom het vir Maart en April. Dit stel ons in staat om ons maandelikse verantwoordelikhede na te kom, en ook te kan gee waar dit nodig is. Daar is baie gesinne wat swaar kry in hierdie tyd. Ons help hulle finansieel, en met kospakkies, soos wat ons kan. Ons bid dat die Here in elkeen van julle behoeftes sal voorsien. Indien daar nood of siekte is, moet asseblief nie huiwer om ons te kontak nie.

Gedurende Mei-maand gaan ons as gemeente fokus op die funksionering van die Heilige Gees. Dit was binne ons jaarbeplanning, en ons sal steeds voortgaan om hierdie tema op verskeie wyses aan te spreek. Ons gebed vir die maand is, dat jy as gelowige tyd maak om te werk aan jou verhouding met die Heilige Gees, en dat jy werklik Sy werking in jou lewe sal ervaar. Hierdie maand sou ook ons Pinksterweek gewees het (24-28 Mei) saam met ds. Dirkie vd Spuy. Ongelukkig sal dit dus ook nie meer kan plaasvind nie. Hy sal wel vir ons ‘n video boodskap stuur vir Sondag 24 Mei. Louis en Jean sal die res van die Pinkster boodskappe hanteer, in die vorm van video’s wat daagliks uitgestuur sal word. Ons sal beslis die sop en broodjies, asook die samesyn rondom dit, mis. Maar maak gerus vir jou ‘n pot sop tydens die pinksterweek.

Ons program vir Mei-maand sal min of meer soos volg wees:

 • 3/05 – Sondag boodskap en jeugboodskappe, per video
 • 6/05 – Woensdag boodskap per vide, en ontvang Midweek boodskap, per epos
 • 10/05 – (Moedersdag) Sondag boodskap en jeugboodskappe, per video
 • 13/05 – Woensdag boodskap per video en ontvang Midweek boodskap, per epos
 • 17/05 – Sondag boodskap en jeugboodskappe, per video
 • 20/05 – Woensdag boodskap per video en ontvang Midweek boodskap, per epos
 • 21/05 – Hemelvaart boodskap, per video
 • 24/05 – Pinkster boodskap, per video (Ds. Dirkie vd Spuy)
 • 25/05 – Pinkster boodskap, per video
 • 26/05 – Pinkster boodskap, per video
 • 27/05 – Pinkster boodskap, per video en ontvang Midweek boodskap, per epos
 • 28/05 – Pinkster boodskap, per video
 • 31/05 – Sondag boodskap en jeugboodskappe, per video

Die pad vorentoe in terme van ons grendeltyd-fases is onseker. Wanneer ons weer as geloofsfamilie byeen sal kom, is nie aan ons bekend nie. Tog, binne die onsekerheid het ons die vaste versekering dat ons aan Jesus Christus ehoort. Ons glo en vertrou dat Hy elkeen van ons sal lei, en sal beskerm in hierdie tyd, tot die dag wat ons weer saam kan wees. Ons sien met verlange uit na daardie dag.

Ek sluit af met Paulus se woorde in Ef. 6:23-24 “Vrede vir die broers en susters, en liefde en geloof, van God die Vader en die Here Jesus Christus! Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met onverganklike  liefde liefhet.”

Groete in Jesus Christus

Leraars: Jean, Louis, Gerrit

COVID-19:  Amptelike kommunikasie aan die gemeente

 

 

Liewe lidmaat,

Soos u weet en sekerlik ook reeds ervaar het, is die hele Suid Afrika sedert Maandag op sy kop as gevolg van die Coronavirus. Weens die buitengewone omstandighede wat die Coronavirus meegebring het, en die maatreëls wat die Regering noodgedwonge ingestel het, is ons genoop om alternatiewe metodes van bediening te vind.

Ten einde voorkomend op te tree, het die kerkraad Maandag besluit om tot en met Dinsdag 14 April, alle kerklike aktiwiteite op te skort. Ons besef die situasie is vloeibaar en kan steeds verander, self na 14 April. Ons sal u voortdurend op hoogte hou.

Met hierdie skrywe wil ons u kortliks inlig oor die gemeente se funksionering vorentoe.

1.   Die kerkkantoor sal steeds oop wees Maandae tot Vrydae 07:30-12:30. Die leraars sal steeds beskikbaar wees vir besoeke en pastorale
gesprekke

2.  U kan alle kommunikasie op een van die volgende wyses volg:

a. Via SMS

b. Via WhatsApp. Daar is ‘n spesiale gemeente groep gestig waarby u kan aansluit. Dit sal slegs eenrigting kommunikasie wees vanaf die
leraars en kerkkantoor, na die gemeente. Kliek op hierdie skakel om deel te word van die groep, en sodoende alle inligting te ontvang. Let
wel dat die groepe beperkte aantal lede kan neem. Indien die groep vol is, probeer dan om by die volgende groep in te skakel. Ons stig 4
groepe vir die hele gemeente.  Let wel dat u by slegs EEN van die groepe hoef in te skakel, alle groepe sal dieselfde inligting ontvang.
i. Groep 1: Reeds vol.
ii. Groep 2: https://chat.whatsapp.com/J5NZLfi4Zj8IZgucxNNYCF
iii. Groep 3: https://chat.whatsapp.com/FS3TTtNZNI8JE0amsqL3Kr
iv. Groep 4: https://chat.whatsapp.com/IYVAtZTFnivJ7JOa8IDzfl

c. Webblad: www.ngnelspruitsuid.co.za

d. Facebook: NG Kerk Nelspruit Suid

e. Instagram: ngnelspruitsuid

3.   Reëlings rakende eredienste.

 • Eredienste is ongelukkig ook opgeskort. Die volgende datums (eredienste) word deur die besluit geraak:  22/03 ; 29/03; 5/04 ; 9/04 ; 10/04 ; 12/04
 • Video boodskappe van ongeveer 5-7 min sal vroegtydig op die kerk se “Youtube” kanaal gelaai word. U kan dit elke Sondag gaan aflaai en kyk. Die videoskakel sal op sosiale media platvorms, asook die gemeente se amptelike WhatsApp groep beskikbaar wees.
 • YouTube kanaal:  https://www.youtube.com/channel/UCLxIa2–3cLGcPc_l_aHncQ?view_as=subscriber
 • Ons sou op Sondag 5 April afskop met ons nuwe reeks genaamd: “Die Kruis se invloed in jou lewe”. Ons gaan steeds daarmee voort.
  i. Boekies kan by die kerkkantoor afgehaal word
  ii. Die boekie sal ook elektronies beskikbaar wees op ons webblad en ook via die WhatsApp groep aan u gestuur word.
  Die skakel vir die aflaai van die boekie volg binnekort.
  iii. Die boekie bestaan uit 5 studies wat u alleen, of as gesin saam kan behandel.

  Vanaf Sondag 5 April sal die boodskap aansluit by elke week se studie.   5 April – Die Kruis en Vergifnis van jou ou lewe
  10 April – Die Kruis en jou Nuwe Lewe (Goeie Vrydag en Nagmaal)
  12 April – Die mag van die Kruis (Paasfees)
  19 April – Die Kruis en jou lewens-wedloop
  26 April – Die Kruis en die wederkoms

  Ons beplan om ‘n spesiale boodskap aan elkeen te stuur sodat u as individu / gesin saam nagmaal kan gebruik op Vrydag 10 April (Goeie Vrydag).

4. In hierdie uiters onsekere tyd gaan ons gemeente se finansies ook onder geweldige druk kom, omdat daar ‘n aantal Sondae gaan wees
waartydens daar nie dankoffers opgeneem sal word nie. Indien u, u weg oopsien, kan u op die volgende wyse ‘n bydrae maak.

 • Elektroniese oorbetaling:  NG Kerk Nelspruit Suid, ABSA, 1070580051, Kode 334252
 • Inbetaling direk by die kerkkantoor

5. In hierdie uitdagende tye is dit vir ons belangrik om steeds “Ligdraers vir God” te wees. Ons sal op gereelde basis voorstelle op die verskillende platvorms stuur van hoe u as individu ‘n verskil gedurende hierdie tyd kan maak.

6. Indien daar enige navrae is, skakel gerus die kerkkantoor (013) 744-1925 of enige een van die leraars.

Mag ons elkeen ‘n verskil maak in hierdie uiters onsekere tyd en mag God jou, en jou gesin staande hou.

Groete
Die Leraarspan

Welkom by NG Kerk Nelspruit Suid!

Namens ons leraars, Dr Jean Strydom, Ds Louis Pienaar en Ds. Gerrit Vosloo wil ons jou welkom heet by ons gemeente se virtuele tuiste. Op hierdie bladsy deel ons die belangrikste sake, maar voel asseblief vry om van die keusepaneel bo-aan die bladsy gebruik te maak om meer oor ons gemeente te wete te kom.

Neem vrymoedigheid om met ons in verbinding te tree – ons het ‘n aanlyn kontak-vorm beskikbaar; ons hoor graag van jou. Besoek ook ons Facebook blad ek klik op die “Like” knoppie om op hoogte van gemeentenuus te bly.

Nogmaals welkom!

Kortliks: Wie is NG Nelspruit Suid?

Ons is ‘n voorstedelike gemeente, bestaande uit sowat 1,850 lidmate. Omgee vir mekaar en vir ander mense is vir ons belangrik en ons strewe daarna om binne die gemeente en eredienste sodanige atmosfeer te skep.

Ons visie is “Om God te verheerlik, mekaar te dien en uit te reik na die wêreld”. Ons missie is “Om in die naam van Jesus Christus en gedring deur die Heilige Gees ‘n biddende en lewende gemeente te wees wat God verheerlik. Voorts om mekaar te dien, op te bou en toe te rus om dissipels te wees en om die Evangelie te verkondig in Nelspruit en die hele wêreld.”

Met hierdie webblad poog ons om ‘n kommunikasiekanaal te skep om lidmate op hoogte te hou van gebeure in die gemeente. Verder wil ons ook aan lidmate toon hoe en waar hulle betrokke kan wees in die gemeente. Hier is ook heelwat materiaal  beskikbaar om jou toe te rus en te versterk – daarom bied ons Bybelstudiestukke aan wat afgelaai kan word.