Kortliks: Gebeure in die gemeente

Boodskap Sondag 29 Maart 2020

Boodskap Sondag 22 Maart 2020

Om die digitale Bybelstudie van vanoggend se preek te doen, klik hier.

Boodskap van hoop

COVID-19:  Amptelike kommunikasie aan die gemeente

 

 

Liewe lidmaat,

Soos u weet en sekerlik ook reeds ervaar het, is die hele Suid Afrika sedert Maandag op sy kop as gevolg van die Coronavirus. Weens die buitengewone omstandighede wat die Coronavirus meegebring het, en die maatreëls wat die Regering noodgedwonge ingestel het, is ons genoop om alternatiewe metodes van bediening te vind.

Ten einde voorkomend op te tree, het die kerkraad Maandag besluit om tot en met Dinsdag 14 April, alle kerklike aktiwiteite op te skort. Ons besef die situasie is vloeibaar en kan steeds verander, self na 14 April. Ons sal u voortdurend op hoogte hou.

Met hierdie skrywe wil ons u kortliks inlig oor die gemeente se funksionering vorentoe.

1.   Die kerkkantoor sal steeds oop wees Maandae tot Vrydae 07:30-12:30. Die leraars sal steeds beskikbaar wees vir besoeke en pastorale
gesprekke

2.  U kan alle kommunikasie op een van die volgende wyses volg:

a. Via SMS

b. Via WhatsApp. Daar is ‘n spesiale gemeente groep gestig waarby u kan aansluit. Dit sal slegs eenrigting kommunikasie wees vanaf die
leraars en kerkkantoor, na die gemeente. Kliek op hierdie skakel om deel te word van die groep, en sodoende alle inligting te ontvang. Let
wel dat die groepe beperkte aantal lede kan neem. Indien die groep vol is, probeer dan om by die volgende groep in te skakel. Ons stig 4
groepe vir die hele gemeente.  Let wel dat u by slegs EEN van die groepe hoef in te skakel, alle groepe sal dieselfde inligting ontvang.
i. Groep 1: Reeds vol.
ii. Groep 2: https://chat.whatsapp.com/J5NZLfi4Zj8IZgucxNNYCF
iii. Groep 3: https://chat.whatsapp.com/FS3TTtNZNI8JE0amsqL3Kr
iv. Groep 4: https://chat.whatsapp.com/IYVAtZTFnivJ7JOa8IDzfl

c. Webblad: www.ngnelspruitsuid.co.za

d. Facebook: NG Kerk Nelspruit Suid

e. Instagram: ngnelspruitsuid

3.   Reëlings rakende eredienste.

 • Eredienste is ongelukkig ook opgeskort. Die volgende datums (eredienste) word deur die besluit geraak:  22/03 ; 29/03; 5/04 ; 9/04 ; 10/04 ; 12/04
 • Video boodskappe van ongeveer 5-7 min sal vroegtydig op die kerk se “Youtube” kanaal gelaai word. U kan dit elke Sondag gaan aflaai en kyk. Die videoskakel sal op sosiale media platvorms, asook die gemeente se amptelike WhatsApp groep beskikbaar wees.
 • YouTube kanaal:  https://www.youtube.com/channel/UCLxIa2–3cLGcPc_l_aHncQ?view_as=subscriber
 • Ons sou op Sondag 5 April afskop met ons nuwe reeks genaamd: “Die Kruis se invloed in jou lewe”. Ons gaan steeds daarmee voort.
  i. Boekies kan by die kerkkantoor afgehaal word
  ii. Die boekie sal ook elektronies beskikbaar wees op ons webblad en ook via die WhatsApp groep aan u gestuur word.
  Die skakel vir die aflaai van die boekie volg binnekort.
  iii. Die boekie bestaan uit 5 studies wat u alleen, of as gesin saam kan behandel.

  Vanaf Sondag 5 April sal die boodskap aansluit by elke week se studie.   5 April – Die Kruis en Vergifnis van jou ou lewe
  10 April – Die Kruis en jou Nuwe Lewe (Goeie Vrydag en Nagmaal)
  12 April – Die mag van die Kruis (Paasfees)
  19 April – Die Kruis en jou lewens-wedloop
  26 April – Die Kruis en die wederkoms

  Ons beplan om ‘n spesiale boodskap aan elkeen te stuur sodat u as individu / gesin saam nagmaal kan gebruik op Vrydag 10 April (Goeie Vrydag).

4. In hierdie uiters onsekere tyd gaan ons gemeente se finansies ook onder geweldige druk kom, omdat daar ‘n aantal Sondae gaan wees
waartydens daar nie dankoffers opgeneem sal word nie. Indien u, u weg oopsien, kan u op die volgende wyse ‘n bydrae maak.

 • Elektroniese oorbetaling:  NG Kerk Nelspruit Suid, ABSA, 1070580051, Kode 334252
 • Inbetaling direk by die kerkkantoor

5. In hierdie uitdagende tye is dit vir ons belangrik om steeds “Ligdraers vir God” te wees. Ons sal op gereelde basis voorstelle op die verskillende platvorms stuur van hoe u as individu ‘n verskil gedurende hierdie tyd kan maak.

6. Indien daar enige navrae is, skakel gerus die kerkkantoor (013) 744-1925 of enige een van die leraars.

Mag ons elkeen ‘n verskil maak in hierdie uiters onsekere tyd en mag God jou, en jou gesin staande hou.

Groete
Die Leraarspan

Welkom by NG Kerk Nelspruit Suid!

Namens ons leraars, Dr Jean Strydom, Ds Louis Pienaar en Ds. Gerrit Vosloo wil ons jou welkom heet by ons gemeente se virtuele tuiste. Op hierdie bladsy deel ons die belangrikste sake, maar voel asseblief vry om van die keusepaneel bo-aan die bladsy gebruik te maak om meer oor ons gemeente te wete te kom.

Neem vrymoedigheid om met ons in verbinding te tree – ons het ‘n aanlyn kontak-vorm beskikbaar; ons hoor graag van jou. Besoek ook ons Facebook blad ek klik op die “Like” knoppie om op hoogte van gemeentenuus te bly.

Nogmaals welkom!

Kortliks: Wie is NG Nelspruit Suid?

Ons is ‘n voorstedelike gemeente, bestaande uit sowat 1,850 lidmate. Omgee vir mekaar en vir ander mense is vir ons belangrik en ons strewe daarna om binne die gemeente en eredienste sodanige atmosfeer te skep.

Ons visie is “Om God te verheerlik, mekaar te dien en uit te reik na die wêreld”. Ons missie is “Om in die naam van Jesus Christus en gedring deur die Heilige Gees ‘n biddende en lewende gemeente te wees wat God verheerlik. Voorts om mekaar te dien, op te bou en toe te rus om dissipels te wees en om die Evangelie te verkondig in Nelspruit en die hele wêreld.”

Met hierdie webblad poog ons om ‘n kommunikasiekanaal te skep om lidmate op hoogte te hou van gebeure in die gemeente. Verder wil ons ook aan lidmate toon hoe en waar hulle betrokke kan wees in die gemeente. Hier is ook heelwat materiaal  beskikbaar om jou toe te rus en te versterk – daarom bied ons Bybelstudiestukke aan wat afgelaai kan word.